NEWSLETTER nr 5 – 10.01.2021

Zapraszamy do lektury piątego newslettera informacyjnego o realizowanym projekcie pn. „Sieć współpracy pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu”. Co się dzieje w projekcie? O tym dowiesz się poniżej.

Jak prowadzić spotkanie online?

Koronawirus spowodował, że wiele działań przenieśliśmy do sieci i częściowo tak już pewnie zostanie. Dotyczy to także spotkań: tych wewnętrznych np. spotkań zespołowych, planowania, zebrań zarządu czy, jak i zewnętrznych np. rozmów z partnerami projektu, organizacjami, z którymi współpracuje nasza fundacja lub nasze stowarzyszenie.

Uczestniczenie w zdalnych spotkaniach może być męczące: problemy techniczne z połączeniem, wiele osób mówiących na raz, utrudnione czytanie mimiki. Ograniczenie bezpośrednich kontaktów społecznych i konieczność obcowania z innymi przez aplikacje spowodowały u niektórych nawet tzw. syndrom zdalnego zmęczenia (Zoom fatigue syndrome).

Oto nasze dobre praktyk, jak się przygotować do spotkania online:

Naucz się korzystać ze sprzętu

Na początek upewnij się, że masz zainstalowany odpowiedni program i że umiesz go włączyć. Sprawdź, czy Twój mikrofon i słuchawki działają. Koniecznie zrób to przed spotkaniem online – oszczędź swoim rozmówcom patrzenia na Twoją walkę z ustawieniami dźwięku w systemie.

Podłącz się do Internetu

Internet. Oczywista oczywistość? No pewnie! Ale, jak się okazuje, nie dla wszystkich. Jeśli umawiasz się z kimś na rozmowę przez Internet, to sprawdź, czy Twoje połączenie naprawdę działa. Czat Messengera działa w każdych warunkach, przesyłanie dźwięku i obrazu już nie koniecznie. Jeśli więc rozmawiasz z domu, to kwestię stabilnego połączenia z siecią pewnie masz opanowaną, ale jeśli jesteś w kawiarni, na ulicy, albo na plaży, to sprawdź 5 razy, czy jakość połączenia jest wystarczająca.

Włącz kamerę

Komunikacja niewerbalna to bardzo duża część przekazu, uśmiech, grymas na twarzy, czy gestykulacja nie raz mówią więcej niż pół godziny słownego wywodu. Włączając kamerę na pewno poprawisz efektywność spotkania online.

Znajdź kadr

Najlepiej usiąść tyłem do ściany/regału. Stałe tło nie rozprasza rozmówców i będą mogli się skupić na tym co mówisz, a nie np. na Twoim dziecku rzucającym klockami na drugim planie.

Bądź na czas

Przyjdź punktualnie! To jest bardzo ważne. W Internecie 25-minutowy kwadrans studencki nie obowiązuje. Jeśli umawiasz się na 10.30, to bądź dokładnie o 10.30. Postaw się na miejscu Twoich rozmówców: siedzą przed monitorem, nienaturalnie patrzą w kamerę, mają włączony mikrofon i dookoła siebie najpewniej rozgrzebaną robotę, a dzięki Tobie marnują czas czekając aż się pojawisz. Co więcej! Nie są pewni, czy się w ogóle pojawisz, bo nie dość, że nie ma Cię w pokoju spotkania online, to jeszcze reszta komunikatorów milczy na temat Twoich losów.

Wyłącz dźwięki w telefonie

I znowu… Przychodząc na prawdziwe spotkanie pamiętasz o tym, żeby wyłączyć dźwięki w telefonie. Zrób to samo na spotkaniu online. Słyszenie co chwilę dźwięków powiadomień nie ułatwia rozmowy.

Operuj mikrofonem, używaj słuchawek

Echa, niespodziewanego szczekania psa, czy innych niezidentyfikowanych dźwięków podczas spotkania online da się bardzo łatwo uniknąć. Po pierwsze: używaj słuchawek. Słuchawki podczas rozmowy przez Internet nie są dla Ciebie. One są dla Twoich rozmówców. Dzięki temu, że używasz słuchawek tylko Ty możesz słyszeć, co rozmówcy do Ciebie mówią. Twój mikrofon tego nie słyszy, a więc nie tworzy nieprzyjemnego echa. Po drugie: operuj mikrofonem. W dobrym tonie jest wyłączanie mikrofonu, kiedy nie mówisz. W ten sposób, nawet jeśli nie masz słuchawek, nie przekazujesz echa rozmowy do pokoju spotkaniowego, ale też nie narażasz wszystkich na słuchanie psów zza okna, dzieci z pokoju obok i remontu z piętra wyżej.

Przestań gadać!

Ranking na najbardziej wkurzające zachowanie podczas rozmów online wygrało: przerywanie innym. Przerywanie sobie, w programach do spotkań bez kamer często istnieje opcja chęci zainicjowania dialogu albo pytania i nie ma potrzeby przerywać prowadzącemu wytrącając go z rytmu wypowiedzi.

Nawiąż współpracę z członkami Sieci

Nasza Sieć zrzesza podmioty trzeciego sektora z polsko-niemieckiego pogranicza. To szansa dla wszystkich jej członków do nawiązania współpracy w tym dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i pomysłami. Wśród nas są aktywne organizacje realizujące wiele ciekawych projektów i inicjatyw. Pod adresem www.bb-pl-ngo.eu znajduje się wykaz członków Sieci z kontaktami, dzięki czemu każdy z nas ma możliwość nawiązania bezpośredniej współpracy. A współpraca w Partnerstwie może być pomocna do tworzenia wspólnych projektów, które mogą być finansowane z różnych źródeł.

Wszystkie informacje są podane w języku polskim i niemieckim.

Jest już strategia współpracy z samorządem lokalnym

W ramach realizowanego projektu powstała strategia współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym. W opracowaniu znajdziemy m.in. diagnozę i charakterystykę trzeciego sektora w Brandenburgii i Ziemi Lubuskiej, opis powiązanych zagadnień klimatycznych, cele strategiczne i kodeks zasad współpracy. Warto zapoznać się z treścią dokumentu ze względu na to, że zawiera on również gotowe pomysły z których można skorzystać. Dzięki temu możemy wzmocnić naszą organizację.

Pierwsze mikroadaptacje gotowe

Drzewa odgrywają ogromną rolę w środowisku, w którym żyjemy. Poprzez pochłanianie dwutlenku węgla poprawiają skład powietrza. Oprócz tego, sadzenie drzew przynosi też wiele innych korzyści:

 • drzewa są środowiskiem życia wielu zwierząt,
 • oczyszczają powietrze z toksycznych gazów i pyłów,
 • zatrzymują wody opadowe,
 • wzbogacają powietrze o substancje lotne,
 • chronią przed hałasem,
 • urządzone tereny zadrzewione obniżają poziom stresu i agresji,
 • przyczyniają się do rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej,
 • wpływają na poprawę stanu zdrowia.

W naszym projekcie lokalizację nasadzeń wykonano po polskiej stronie w porozumieniu z samorządami lokalnymi gmin Tuplice i Strzelce Krajeńskie. Dzięki temu 200 buków posadzono w miejscowościach: Gręzawa, Chełmica, Drzeniów i Łazy (gmina Tuplice) i w mieście Strzelce Krajeńskie.

Jest informator nr 2 – warto poczytać

Pod koniec 2020 roku ukazał się drugi numer informatora Sieci NGO. W numerze można przeczytać o funkcjonowaniu Sieci i realizacji projektu, członkach sieci i ich działaniach, prawie obejmującym działalność trzeciego sektora a także poznać przykładowe dobre praktyki służące ochronie klimatu, które my wszyscy możemy codziennie stosować.

Informator jest do pobrania na stronie internetowej projektu www.bb-pl-ngo.eu

Publikacje leśne – bezpiecznie do lasu na brandenbursko-polskim pograniczu

Dzięki realizacji projektu wydane zostały dwie cenne publikacje związane z lasem. Pierwsza z nich to Poradnik Leśny zawierający podstawowe informacje związane z lasem: organizacja wycieczki do lasu (wyżywienie, ubiór, plan, akcesoria), pierwszej pomocy w lesie, występujących zagrożeń, grzybów, czytania map, komunikacji w lesie, owoców i roślin z lasu, ale też kontaktów z mieszkańcami lasu.

Drugą publikacją jest wydrukowany poradnik turystyczny - Zielony Region w którym znajdziemy wykaz i opis miejsc związanych z lasem i przyrodą, które warto odwiedzić na pograniczu polsko-niemieckim. Dowiemy się w nim o znaczeniu lasów dla regionu, gospodarki leśnej służącej ochronie klimatu a także poznamy konkretne obiekty związane z edukacją leśną, parki, muzea, rezerwaty i inne leśne atrakcje pogranicza polsko-brandenburskiego.

Zachęcamy do pobrania publikacji zarówno tych w wersji papierowej (od Partnerów projektu) jak i elektronicznej ze strony internetowej projektu.

Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym?

Wyniki badania organizacji pozarządowych wskazują, że wielu pracowników odczuwa stres (43 proc. respondentów) oraz wyczerpanie fizyczne i emocjonalne. Cześć badanych (około 38 proc. osób) czuła się wypalona często lub bardzo często, z czego 9 proc. każdego dnia. Temat wypalenia zawodowego pracowników w naszym sektorze rzadko  jest jednak podejmowany.

Dane pochodzą z badania pn. „Wyzwania i zagrożenia pracy w NGO i nieformalnych ruchach społecznych”, w którym wzięło udział 918 osób, z czego 75 proc. z organizacji pozarządowych, a 25 proc. z nieformalnych ruchów społecznych. Polski Rzecznik Praw Obywatelskich zorganizował ostatnio konferencję online, drugą z cyklu, poświęconą kryzysom psychicznym u osób działających w organizacjach pozarządowych i ruchach nieformalnych. W trakcie konferencji omawiano m.in. problemy związane z wypaleniem zawodowym, brakiem rozwiązań systemowych i narzędzi pomagających zapobiec tym zjawiskom, dyskutowano też o tym jak, można rozwiązywać te problemy.

Wstępne wyniki badania dotyczącego wypalenia zawodowego w organizacjach pozarządowych w Polsce, Chorwacji i Słowenii przeprowadzone przez Fundację Culture Shock mówią o tym, że ludzie pracujący w sektorze NGO są narażeni na wypalenie zawodowe z powodu specyfiki pracy. Czynniki socjologiczne i organizacyjne mają również duży wpływ na pojawienie się tego syndromu. Proces wypalenia w organizacji często zależy też od presji na osiągnięcie celów. A to dlatego, że pracownicy i szefowie są tak nastawieni na wynik, że nie widzą tego, co się dzieje w środku samej organizacji.

Jak twórcy projektu podają w raporcie „Napotykamy przykłady działań zapobiegawczych lub naprawczych, jednak ich skala jest bardzo ograniczona i najczęściej jest to płatne wsparcie. Tego rodzaju programy zwykle nie są skierowane do organizacji pozarządowych.  Z badania wynika, że nie ma też ani systemowych, ani wewnętrznych standardów działania w organizacjach pozwalających przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu czy konfliktom w pracy. Powoli jednak zjawisko to zostaje zauważane i podejmowane są pierwsze kroki, aby walczyć z tym zjawiskiem.

 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de