Dobiegniewska Fundacja Rozwoju

Dobiegniewska Fundacja Rozwoju działa od września 2017 roku.Głównymi celami Fundacji jest działanie na rzecz: promocji zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem, działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonym wykluczeniem społecznym, zakładanie, organizacja i prowadzenie przedsiębiorstw ekonomii społecznej.

Dobiegniewska Fundacja Rozwoju

ul. Gorzowska 5

66-520 Dobiegniew

Tel. +48 572 811 616

gacki-zbigniew@wp.pl

ul. Gorzowska 5 66-520 Dobiegniew E-mail: gacki-zbigniew@wp.pl Tel. +48 572 811 616

Fundacja na dzień dzisiejszy zatrudnia 8 pracowników, którzy zajmują się: opieką nad dziećmi  i młodzieżą w ramach szkolnego programu  dowozu dzieci do szkół, opieką nad  dziećmi przy dowozie do  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i opieką dzienną nad osobami starszymi. Wiele z tych osób nie jest samodzielne i nie potrafi sobie poradzić w życiu codziennym (sprzątanie, gotowanie, towarzyszenie i dbałość o higienę osobistą). Odrębnie świadczymy też mobilne usługi fryzjerskie utrzymania czystości w obiektach użyteczności publicznej, zieleni oraz zimowe utrzymanie na terenie miast i wsi. Fundacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 uczestniczyła w projekcie LOWES i obecnie realizuje jego drugą edycję.  

 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de