Fundacja „Przedsiębiorczość”

Fundacja “Przedsiębiorczość” jest organizacją pozarządową, założoną w 1992 roku przez miasto Żary. Naszym celem jest inspirowanie, wspieranie, tworzenie w miejscowym środowisku przedsięwzięć gospodarczych (małych firm prywatnych), wyzwalanie, wdrażanie inicjatyw edukacyjnych, oświatowych, gospodarczych, pobudzanie przedsiębiorczości oraz aktywne zwalczanie bezrobocia.

Fundacja „Przedsiębiorczość”

Mieszka I 13

68-200 Żary

Tel. +48 (68) 479 16 00

www.fundacja.zary.pl

Fundacja realizuje swój cel wszystkimi dostępnymi środkami, miedzy innymi poprzez:

 • przekazywanie wiedzy,
 • wsparcie finansowe,
 • wsparcie techniczne.

Fundacja “Przedsiębiorczość” posiada wdrożony System Zarządzania Jakością, zgodnie z normą PN EN ISO 9001

Naszym nadrzędnym celem jest oferowanie usług o wysokiej jakości w zakresie:

 • doradztwa,
 • informacji,
 • szkoleń,
 • usług finansowych.

Jesteśmy jednostką szkoleniową, posiadającą wpis do RIS i BUR. Od 2014 roku także Agencją Zatrudnienia w zakresie, pośrednictwa, doradztwa i poradnictwa zawodowego. Prowadzimy Inkubator Przedsiębiorczości i Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości w Żarach. Fundacja Przedsiębiorczość na przestrzeni 28 lat zorganizowała tysiące szkoleń, kursów, warsztatów, projektów w zakresie rynku pracy i przedsiębiorczości, zarówno dla mieszkańców woj. lubuskiego, pracowników, uczniów, studentów, jak również dla osób pracujących, samozatrudnionych, a także bezrobotnych, powracających na rynek pracy. Najważniejsze z nich:

* M R P i P S PO FIO 2017 – Priorytet I Małe Inicjatywy, lider Fundacja Pomocy Św. Antoniego „Bene Factum" Partner FP dofinansowanie  – 630 800,00 zł. Celem głównym projektu było wsparcie organizacji pozarządowych - min. 55 NGO, grup nieformalnych i samopomocowych - min. 90 osób, podejmujących inicjatywy lokalne na obszarze województwa dolnośląskiego, poprzez działania edukacyjno-animacyjne, integracje środowisk oraz wsparcie finansowe w formie mikrograntów.

* 7.2.2 POKL 2007-2013, Żary 2020 Innowacyjny system ES” – FP partner, lider Gmina Miejska Żary, powstało 11 spółdzielni socjalnych i 80 spółdzielczych miejsc pracy. Dofinansowanie 2.490 mln. Cel: promocja idei spółdzielczości socjalnej.

* 2.5 LRPO 2007-2013 Systemowe wsparcie sektora MSP" LRPO, dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego w Żarach- 2.850 mln (pożyczki dla MŚP na cele inwestycyjno-obrotowe).

* 2.5 LRPO 2007-2013 "Rozwój Regionalnych i lokalnych Instytucji otoczenia biznesu, Kapitał dla Przedsiębiorczych” – Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego w Żarach– 2 375 mln (pożyczki dla MSP na cele inwestycyjno-obrotowe)

* 8.1.1 POKL, Wykwalifikowany pracownik – 1 250 mln, lider projektu FP, partner Consultor szkolenia dla MSP

* 6.3.1 Samozatrudnienie Twoją Szansą” RPO2020 w partnerstwie z Consultor - 996 368,85pln (powstały 22 nowe firmy)

 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de