FUNDACJA NATURA POLSKA

Fundacja jest organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwoju obszarów lokalnych. Wspieramy działania mające na celu współpracę organizacji pozarządowych, ochronę środowiska naturalnego, rozwój turystyki a także promocję dziedzictwa kulturowego i produktów regionalnych. Zachęcamy inne organizacje społeczne do podjęcia współpracy z nami, dzięki czemu będziemy mogli wspólnym wysiłkiem realizować nowe projekty.

Lubomyśl 23b
68-200 Żary

biuro:

ul. Przemysłowa 1,
68-200 Żary

tel. +48 608 238 599

biuro@naturapolska.eu

www.naturapolska.eu

Nasze wybrane projekty:

 • Plac rekreacji i edukacji w Zielonym Lesie w Żarach (instalacja siłowni pod chmurką wraz z tablicami edukacyjnymi promującymi uprawianie sportu)
 • Sieć szlaków rowerowych w gminie Żary (wyznaczenie czterech szlaków rowerowych wraz z budową miejsc odpoczynku i promocją)
 • Wsparcie produktów regionalnych *Wystawy produktów regionalnych (organizacja wystaw promujących lokalne produkty na pograniczu polsko-niemieckim)
 • Model dystrybucji produktów lokalnych w obszarze Morza Bałtyckiego Projekt realizowany w Partnerstwie z Ministerstwem Rolnictwa Estonii.
 • Działania na rzecz adaptacji na lokalnych zmian klimatycznych (mikroadaptacje klimatyczne – nasadzenia drzew, działania edukacyjne w regionie. Projekt realizowany w Partnerstwie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej).
 • Wdrożenie platformy e-usług w wybranych gminach powiatu żarskiego i żagańskiego (wdrożenie nowych aplikacji elektronicznych związanych z rozliczaniem płatności usług publicznych, inwentaryzacje cmentarzy, zakup tabletów dla radnych w mieście Żagań i Jasień oraz gminach Przewóz, Trzebiel, Tuplice i Żary.
 • Powstanie rowerowego szlaku "Zdrowa Ryba" na terenie Pojezierza Dobiegniewskiego (oznakowanie 180 km szlaku, wykonanie miejsc odpoczynku, promocja projektu)
 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de