Fundacja Pomocy Dzieciom „Si-gma”

Fundacja Pomocy Dzieciom „SI-gma” została powołana w 2013 roku. Celem naszej działalności jest wszechstronna pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju i ich rodzinom. Naszym celem jest utworzenie na terenie Powiatu Żarskiego Specjalistycznego przedszkola oraz Centrum diagnostyczno-terapeutycznego. Przedmiot działalności w pełni obrazuje symbolika nazwy i logotypu Fundacji.

Fundacja Pomocy Dzieciom „Si-gma”

ul. Pułaskiego 7B

68-200 Żary

Tel. +48 606 301 185

www.fundacjasigma.pl

„SI-gma” ma dla nas dwojakie znaczenie symboliczne. Po pierwsze grecka litera sigma, w matematyce określająca sumę, odzwierciedla nasze kompleksowe podejście do pomocy najmłodszym. Dążymy do tego aby nasza działalność obejmowała wszystkie aspekty wspierania rozwoju dziecka od najmłodszych lat.

Do najważniejszych elementów zaliczamy:

 • podnoszenie świadomości poprzez szkolenia dla rodziców i prawnych opiekunów w tematyce prawidłowego rozwoju dzieci w pierwszych okresach życia, znaczeniu podjęcia natychmiastowych działań w przypadku podejrzenia zaburzeń,
 • pełną diagnozę rozwoju w skład w której wchodzi m.in. diagnoza KORP (Karty Oceny Rozwoju psychoruchowego), logopedyczna, Integracji Sensorycznej, psychologiczna, i na jej podstawie profesjonalną opiekę, terapię i rehabilitację,
 • stale rozwijającą się i podnoszącą swoje kwalifikacje kadrę.

Po drugie wyróżnienie w nazwie liter SI symbolizuje jedną z najważniejszych obecnie i przynoszących istotne korzyści form terapii psychomotorycznej SI – Integrację Sensoryczną (integracja odruchów).

Najważniejsze projekty:

 • Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2016-2018
 • „Brawo Ty, brawo JA – razem możemy jeszcze więcej”
 • „Atrakcyjna fizyka” – organizacja cyklu lekcji pokazowych z zakresu fizyki i chemii eksperymentalnej dla uczniów gimnazjum, szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych z terenu powiatu żarskiego – cyklicznie w latach 2014 – 2018
 • „Razem damy radę!” – rehabilitacja dzieci z zaburzeniami psychicznymi poprzez organizację Hipoterapii i Hydroterapii.

Przełomowym w działalności Fundacji był 2018 rok w którym szeroka współpraca i zaangażowanie przyniosło znaczące efekty w postaci rozwoju działalności obecnie:

 • prowadzimy Świetlicę Środowiskową „SI-gma Kids” dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem „Dalej Razem” w Żaganiu – specjalistyczna placówka prowadząca edukację przedszkolną, terapię i rehabilitację dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

 

 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de