Fundacja Rozwoju Ekologicznego i Ochrony Środowiska "Eko-Lubusz"

Fundację Rozwoju Ekologicznego i Ochrony Środowiska  Eko - Lubusz  tworzą ludzie działający zgodnie  z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wspieramy działania sprzyjające poprawie stanu środowiska naturalnego, ochronie bioróżnorodności i edukację ekologiczną. Działając w różnych obszarach i korzystając z dorobku wielu specjalistów, szukamy wspólnych rozwiązań dla naszych wspólnych problemów.

Fundacja Rozwoju Ekologicznego i Ochrony Środowiska "Eko-Lubusz"

ul. Czerwonego Krzyża

4 lok. 13

68-200 Żary

Tel. +48 669 641 336

www.facebook.com/EkoLubusz

Kluczowym narzędziem w realizacji naszego celu jest edukacja. Programy edukacyjne prowadzone przez EKO LUBUSZ wraz z Lubuskim Alarmem Smogowym zakładają następujące  tematy zajęć: "Od przedszkola do seniora - Duszący problem niskiej emisji", "Niebajka o Smogu" to kampanie edukacyjne skupione na problemie zanieczyszczonego powietrza i promowaniu postawy osobistej odpowiedzialności za stan powietrza jakim oddychamy oraz uświadamiająca najważniejsze zagrożenia i wyzwania związane ze stanem środowiska naturalnego w Żarach.

Bezpośrednimi ODBIORCAMI akcji są dzieci i młodzież z  placówek, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych). Pośrednimi odbiorcami  są wszyscy mieszkańcy Powiatu Żarskiego, w tym przede wszystkim – nauczyciele i opiekunowie, rodziny oraz sąsiedzi bezpośrednich odbiorców zadania, a także uczestnicy otwartych imprez edukacyjnych będących częścią kampanii.

 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de