Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty

Nasza organizacja zajmuje się ochroną czynną oraz popularyzacją problematyki ochrony przyrody. Chcemy stworzyć Wyspy Życia - czyli sprawnie funkcjonując systemem ochrony przyrody (na ponad 200 kilometrach Środkowego Nadodrza, Dolnej Odry i Dolnej Warty). Chronimy głównie ptaki wodne i błotne - przede wszystkim rybitwy i ostrygojady. Naszym zadaniem jest wspieranie tych pięknych, skrajnie zagrożonych wyginięciem stworzeń w bezpiecznych lęgach. Bronimy je przed inwazyjnymi drapieżnikami (takimi jak norki amerykańskie) oraz niekorzystnymi zmianami warunków hydrologicznych i klimatycznych. Jednocześnie promujemy piękno i wyjątkowość nadodrzańsko-nadwarciańskiej przyrody.

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty

ul. 1 Maja 1B

69-113 Górzyca

Tel. +48 668 218 146

www.prow.zdow.pl

Od 2006 roku współuczestniczymy w nowatorskim, międzynarodowym przedsięwzięciu „Rybitwy Europy – Podniebne Gracje”. Później, od 2013 roku, podjęliśmy realizację znaczącego w skali kraju projektu z zakresu ochrony czynnej ptaków wodnych i błotnych finansowanego z funduszy EOG i fundusze norweskich. Od 2014 roku wdrażamy innowacyjne rozwiązania polegające na tworzeniu i obsłudze specjalnych instalacji lęgowych (wyspy pływające i krążki wiklinowe). Na instalacjach ma miejsce największy sukces lęgowy tych gatunków w kraju oraz jedyne miejsce gdzie r. białoczelna i ostrygojad mają zapewnione bezpieczeństwo lęgowe, przez co pisklęta stąd są często jedynymi w kraju! Dlatego też projekt nazwano „Wyspy Życia”.

Obecnie Fundacja prowadzi prace ziemne oraz budowę urządzeń hydrotechnicznych. Umożliwiają one zatrzymanie wody zalewowej. Jej piętrzenie w okresie wiosny, w miejscach niedawnego jej występowania, tworzy swoistą „oazę życia”, taką jaka istniała przed niekorzystnymi zmianami klimatycznymi.

 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de