Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym?

Wyniki badania organizacji pozarządowych wskazują, że wielu pracowników odczuwa stres (43 proc. respondentów) oraz wyczerpanie fizyczne i emocjonalne. Cześć badanych (około 38 proc. osób) czuła się wypalona często lub bardzo często, z czego 9 proc. każdego dnia. Temat wypalenia zawodowego pracowników w naszym sektorze rzadko  jest jednak podejmowany.

Dane pochodzą z badania pn. „Wyzwania i zagrożenia pracy w NGO i nieformalnych ruchach społecznych”, w którym wzięło udział 918 osób, z czego 75 proc. z organizacji pozarządowych, a 25 proc. z nieformalnych ruchów społecznych. Polski Rzecznik Praw Obywatelskich zorganizował ostatnio konferencję online, drugą z cyklu, poświęconą kryzysom psychicznym u osób działających w organizacjach pozarządowych i ruchach nieformalnych. W trakcie konferencji omawiano m.in. problemy związane z wypaleniem zawodowym, brakiem rozwiązań systemowych i narzędzi pomagających zapobiec tym zjawiskom, dyskutowano też o tym jak, można rozwiązywać te problemy.

Wstępne wyniki badania dotyczącego wypalenia zawodowego w organizacjach pozarządowych w Polsce, Chorwacji i Słowenii przeprowadzone przez Fundację Culture Shock mówią o tym, że ludzie pracujący w sektorze NGO są narażeni na wypalenie zawodowe z powodu specyfiki pracy. Czynniki socjologiczne i organizacyjne mają również duży wpływ na pojawienie się tego syndromu. Proces wypalenia w organizacji często zależy też od presji na osiągnięcie celów. A to dlatego, że pracownicy i szefowie są tak nastawieni na wynik, że nie widzą tego, co się dzieje w środku samej organizacji.

Jak twórcy projektu podają w raporcie „Napotykamy przykłady działań zapobiegawczych lub naprawczych, jednak ich skala jest bardzo ograniczona i najczęściej jest to płatne wsparcie. Tego rodzaju programy zwykle nie są skierowane do organizacji pozarządowych.  Z badania wynika, że nie ma też ani systemowych, ani wewnętrznych standardów działania w organizacjach pozwalających przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu czy konfliktom w pracy. Powoli jednak zjawisko to zostaje zauważane i podejmowane są pierwsze kroki, aby walczyć z tym zjawiskiem.

 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de