Program Interreg Brandenburgia-Polska po 2021 roku – konsultacje

Trwają konsultacje publiczne projektu Programu Interreg Brandenburgia-Polska 2021-2027. Uwagi można zgłaszać do 10 stycznia 2022 r. poprzez formularz elektroniczny.  Polsko-niemiecka Grupa Robocza, która przygotowała projekt programu, wybrała cztery kluczowe obszary wsparcia, a w ich ramach cele szczegółowe. Są to: Priorytet 1: Innowacyjne pogranicze – transfer wiedzy i technologii na rzecz innowacyjnych rozwiązań. Priorytet 2: Odporne i zrównoważone pogranicze – zmiany klimatu i różnorodność biologiczna. Priorytet 3: Atrakcyjne pogranicze – edukacja, kultura i turystyka. Priorytet 4: Pogranicze dialogu – współpraca mieszkańców i instytucji.  

Link do konsultacji: https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/konsultacje-publiczne-projektu-programu-interreg-brandenburgia-polska-2021-2027/

 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de