Rybacka Lokalna Grupa Działania "POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE"

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” powstało 30 lipca 2009 roku. Stowarzyszenie jest naturalną konsekwencją wieloletniej aktywności środowisk lokalnych, w tym szczególnie - rybackich, funkcjonujących na terenie ośmiu gmin województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego: Dobiegniewa, Drezdenka, Kłodawy, Strzelec Krajeńskich, Skwierzyny, Starego Kurowa, Zwierzyna i Nowogródka Pomorskiego (aktualnie bez Nowogródka Pomorskiego).

Rybacka Lokalna Grupa Działania "POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE"

ul. Mickiewicza 7

66-520 Dobiegniew

Tel. +48 505 206 991

www.pojezierzedobiegniewskie.org

Działania nasze polegają w znacznej mierze na wspieraniu rybaków, firm, osób prywatnych i samorządów w realizacji zadań mających na celu rozwijanie działalności gospodarczej rybackiej i poza rybackiej, tworzenie nowych firm, rozwój turystyki, zrównoważone gospodarowanie zasobami rybactwa i obszaru akwakultury oraz aktywizacji lokalnej społeczności. Realizacja celów Stowarzyszenia odbywa się w oparciu o Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich. Rezultaty wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszy Rybackiego widoczne są w postaci powstałych, wyremontowanych oraz doposażonych obiektów turystycznych i kulturalnych a także doposażonych firm w każdej z gmin należących do RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie". W okresie programowania 2007-2013 na operacje współfinansowane z PO RYBY realizowane w sektorze publicznym przeznaczono ok 5 mln złotych, natomiast na wsparcie sektora niepublicznego, w tym rybaków i przedsiębiorców ponad 7,5 mln zł. Dzięki kontaktom nawiązanym podczas wizyt studyjnych oraz wydarzeń promocyjnych propagujemy nasz region, jego walory przyrodnicze i turystyczne. Zrealizowaliśmy z powodzeniem wiele ciekawych operacji samodzielnie lub we współpracy z innymi grupami rybackimi, m.in. wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne.

Najważniejszym elementem kampanii promocyjnej oraz wpieraniem dialogu lokalnego w celu optymalnego oraz zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi, rybackimi i przyrodniczymi naszego regionu były i będą coroczne „Smaki Pojezierza – Regionalny Dzień Rybaka”. Impreza promuje spożywanie ryb słodkowodnych, ekologiczne zachowania, edukuje w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi oraz przyrodniczymi.

 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de