Spotkanie Partnerów projektu Sieci NGO

We wtorek 30 czerwca br. odbyło się w Żarach spotkanie Partnerów (przedstawiciele Fundacji Natura Polska i Arbeitsinitiative e.V.) projektu pn. „Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu”. Podczas spotkania omówiono bieżące zagadnienia związane z wdrażaniem projektu i jego realizacją. Aktualnie do Sieci przystąpiło ponad 60 organizacji, jednak po stronie niemieckiej trwa jeszcze otwarty nabór, więc ta liczba ulegnie zwiększeniu. W dniach 02-03 października odbędzie się w Kolesinie koło Babimostu, Kongres Założycielski Sieci. Partnerzy omówili jego program oraz zadania do realizacji. Przygotowany jest scenariusz spotkań grup roboczych, które odbędą się po ustaniu pandemii. Partnerzy pracują też nad wydaniem kolejnego informatora dla organizacji pozarządowych, promocją projektu, strategią współpracy z samorządem lokalnym, przygotowaniem warsztatów, wyjazdów studyjnych, targów-pikniku dla NGO w Gubinie (maj 2021), filmu i przeprowadzeniem akcji nasadzania drzew. Ustalono także, że Święto Ochrony Klimatu odbędzie we wrześniu 2021.

To jedynie wybrane zagadnienia realizowane w projekcie, który zgodnie z wnioskiem projektowym zakończy się 31 grudnia 2021 roku.

 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de