Stowarzyszenie "NASZ DOBIEGNIEW"

Stowarzyszenie NASZ DOBIEGNIEW funkcjonuje od marca 2019 roku. Założycielami są osoby chcące mieć wpływ na otoczenie w jakim mieszkamy. Staramy się aktywizować mieszkańców gminy do działalności społecznej, a także propagujemy idee społeczeństwa obywatelskiego. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie szerokiej działalności na rzecz społeczności lokalnej, promocja walorów historycznych i przyrodniczych gminy, a także upowszechnianie zasad społeczeństwa obywatelskiego.

Stowarzyszenie "NASZ DOBIEGNIEW"

ul. Bohaterów Getta 10

66-520 Dobiegniew Facebook/Stowarzyszenie Nasz Dobiegniew

Tel. +48 600 083 986

Facebook/Stowarzyszenie Nasz Dobiegniew

Aktualnie projekt edukacyjny pod nazwą PRZYSTANEK HISTORIA. Wydarzenie mające na celu przypomnienie bogatej historii Oflagu IIC Woldenberg, a także dotarcie do świadomości społeczności lokalnej z informacją jakie znaczenie ma historia naszego miasta, w kontekście możliwości rozwoju gminy.

Poza tym występowaliśmy z inicjatywami takimi jak: powołanie do życia Młodzieżowej Rady Miejskiej, poprawy bezpieczeństwa publicznego poprzez zmiany organizacji ruchu drogowego czy też sprzątania linii brzegowej jeziora Wielgie w Dobiegniewie.

 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de