Stowarzyszenie Natura +

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową działającą na obszarach lokalnych. Naszą misją jest wsparcie działań z zakresu ochrony środowiska, turystyki, kultury, sportu a także ochrona dziedzictwa kulturowego i współpraca transgraniczna. Nasze cele statutowe realizujemy poprzez opracowywanie i wdrażanie projektów.

Stowarzyszenie Natura +

Skoki 7

66-100 Międzyrzecz

Tel. +48 608 238 599

www.naturaplus.com.pl

Nasze cele statutowe realizujemy poprzez opracowywanie i wdrażanie projektów. Dobre projekty powstają poprzez współpracę. Zapraszamy organizacje pozarządowe, przedstawicieli administracji publicznej, a przede wszystkim „zwykłych ludzi” – obywateli lokalnych społeczności do wspólnego działania. Jeśli ktoś ma interesujący pomysł to zachęcamy do kontaktu z nami. Razem zdziałamy więcej. Nasze projekty zostały dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia - Polska w Euroregionie Pro Europa Viadrina).

Zrealizowane projekty:

Poznajemy i chronimy obszary Natura 2000 na pograniczu polsko – niemieckim

Głównym celem projektu była promocja polsko-niemieckich obszarów Natura 2000 na terenie gmin Letschin i Pszczew. W ramach różnych działań zostały zorganizowane warsztaty dla uczniów szkół związane z obszarami Natura 2000 oraz zamontowano tablice turystyczne i wykonano: folder, mapę turystyczną, gadżety promocyjne i stronę internetową o obszarach Natura 2000 w regionie (www.e-natura2000.info). Podsumowaniem projektu był polsko-niemiecki rajd rowerowy.

Pociągiem do współpracy – bogata historia kolejnictwa polsko-niemieckiego pogranicza

W ramach projektu zrealizowano wiele działań na rzecz współpracy miłośników kolei w tym: wspólny przejazd pociągiem, zawody w jeździe drezyną na czas, wyjazd studyjny, zwiedzanie muzeów kolejowych w Niemczech, wystawę historyczną a także publikacje (folder, mapę turystyczną) dotyczące tradycji kolejowych na pograniczu polsko-niemieckim. Podsumowaniem projektu była polsko-niemiecka konferencja kolejowa, która odbyła się 18 listopada 2017 roku w Gorzowie Wlkp.. W jej programie znalazły się referaty o nieczynnych liniach kolejowych, ciekawostki związane z dworcami kolejowymi (Zwierzyn) oraz turystycznym wykorzystaniem różnych linii. Uczestnicy konferencji odwiedzili także podczas wyjazdu studyjnego interesującą konstrukcję mostu kolejowego k/Międzyrzecza oraz kolejkę ogrodową w Nietoperku.

Razem chronimy klimat na pograniczu polsko-niemieckim

W projekcie zrealizowano różne działania na rzecz ochrony klimatu w tym: warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół związane z zagospodarowaniem elektroodpadów i tworzenia różnych rzeczy z odpadów-recykling, nasadzenia drzew w Pszczewie i Letschin, tablice informacyjne a także publikację jak lokalnie chronić klimat.

 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de