Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej powołano do życia w 1966 roku i od początku działalności zajmuje się ono popularyzacją historii i bogatego folkloru regionalnego. Przykładem tego jest organizacja „Dni Folkloru Ziemi Babimojskiej” w latach 1968, 1970 i 1973 oraz współorganizacja „Babimojskich Spotkań Folklorystycznych” w latach 2004, 2005 i 2006. Podczas dni folkloru, jak i spotkań folklorystycznych organizowano różnorodne imprezy towarzyszące: konferencje organizacji i stowarzyszeń regionalnych, warsztaty gry na koźle, wystawy, prelekcje, czy bardzo popularne biesiady rybackie nawiązujące do działalności Cechu Rybackiego.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej

ul Konstytucji

3-Maja 9

66-110 Babimost

Tel. +48 691 350 939

www.babimojszczyzna.pl

Najważniejszym celem działalności TMZB było i jest budowanie tożsamości regionalnej mieszkańców Babimojszczyzny. Cel ten realizowaliśmy między innymi poprzez organizację obchodów rocznic ważnych wydarzeń, np. rocznic Powstania Wielkopolskiego, czy obchodów rocznic szkolnictwa polskiego na Babimojszczyźnie. Naszą działalność w gminie Babimost zaznaczyliśmy też przez wykonanie ścieżki dydaktyczno-historycznej w 2005 roku. To szlak wiodący ku zabytkom, miejscom pamięci narodowej i obiektom ważnym dla naszej historii, które chcemy przybliżyć mieszkańcom i turystom.

Przez ponad pięćdziesiąt lat działalności zorganizowaliśmy wiele różnych konkursów, które miały za zadanie włączenie jak najliczniejszych grup społeczności lokalnej w podejmowanie różnorodnych działań. Popularyzacja wiedzy o przeszłości i współczesności Babimojszczyzny to jedno z najważniejszych zadań Towarzystwa. Zadaniu temu służą też nasze publikacje m.in. album „Babimojszczan portret własny – XX wiek.”, „50 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej” oraz film "Babimost. Odlotowa gmina" dokumentujący najciekawsze wydarzenia oraz interesujące i piękne miejsca na terenie naszej gminy. Ważnym elementem naszej działalności jest integracja członków stowarzyszenia. Spotykamy się wielokrotnie w różnych okolicznościach: podczas pikników, rajdów rowerowych, zabaw tanecznych, czy spływów kajakowych. Bywamy razem w teatrze i kinie, rozgrywaliśmy turnieje strzeleckie, zawody w kręgielni. Zwiedzamy wspólnie bliższe i dalsze okolice. Działalność naszego stowarzyszenia została uhonorowana przyznaniem w 2016 roku przez Marszałek Województwa Lubuskiego Złotego Dukata Lubuskiego. Otrzymaliśmy również tytuł Lidera Trzeciego Sektora Powiatu Zielonogórskiego.

 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de