Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1992 roku z inicjatywy nauczycieli i jest grupą ludzi niezwykłych. Celem naszego Uniwersytetu jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw naukowych, oświatowych, kulturalnych, ekologicznych, a także kultury fizycznej i sportu, poprzez prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo – turystycznej dla osób starszych.

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Al. Wojska Polskiego 9

65-077 Zielona Góra

Tel. +48 503 128 484

www.facebook.com/ZUTW.ZGORA

www.utw.zgora.pl

Słuchacze ZUTW, a jest ich obecnie ponad tysiąc, to osoby z różnych środowisk i kręgów społecznych, zróżnicowani pod względem wieku, wykształcenia i zainteresowań. Wszystkich  łączy chęć dokształcania się, rozwijania swoich zainteresowań, poszerzania horyzontów, możliwość samorealizacji. Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku na stałe wrósł w środowisko miasta i regionu jako jedna ze znaczących instytucji życia społecznego. Jest organizatorem i współorganizatorem wielu wydarzeń.

Wydarzeniem szczególnym dla Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego był AKT NADANIA SZTANDARU 9 października 2018 roku podczas uroczystej XXVII inauguracji roku akademickiego 2018/2019.

ZUTW jest organizatorem i współorganizatorem wielu zdarzeń, które odbywają się pod patronatami Marszałka Województwa Lubuskiego, Prezydenta Miasta Zielona Góra, Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego i innych. Porozumienie i  partnerska współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim pozwala na działania akademickie, uniwersyteckie, na realizację kształcenia seniorów na wysokim poziomie.

Od wielu lat prowadzona jest współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób starszych w Zielonej Górze, regionie i w innych krajach. Skorzystaliśmy z wielu doświadczeń europejskich, praktycznych wskazówek i rozwiązań w zakresie szeroko rozumianej polityki edukacyjnej i społecznej wobec ludzi starszych. Zorganizowano wiele międzynarodowych spotkań o różnym charakterze.

 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de