Fundacja Animacja Kobiet

Fundacja powstała z myślą o rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci. Działamy na rzecz równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej, wspieramy twórczość kobiet. Wspieramy rodzinę, jako podstawową komórkę społeczną w zakresie budowania zdrowych więzi w rodzinie oraz wychowywaniu dzieci. Prowadzimy działalność edukacyjną, informacyjną, profilaktyczną, doradczą, szkoleniową, kulturalną, opiekuńczą, wychowawczą i terapeutyczną skierowaną do Rodziny. Staramy się przeciwdziałać patologiom społecznym.

Fundacja Animacja Kobiet

ul. Husarska 2

66-400 Gorzów Wlkp.

Tel. +48 530 992 809

www.facebook.com/FundacjaAnimacjiKobiet

Co roku otrzymujemy wsparcie finansowe ze środków Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na działania ukierunkowane na przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Co roku w wakacje organizujemy kilkudniowe spotkania dzieci i młodzieży z Polski i Niemiec. Podczas tych kilku dni zachęcamy dzieci do zacieśnianie więzi między dziećmi i młodzieżą z poza obszarów Polski, poznawania własnej i obcej kultury oraz pokazujemy jak można gospodarować swoim wolnym czasem poprzez zajęcia recyklingowe, plastyczne, muzyczne itp.

Na przestrzeni kilku lat działalności zrealizowaliśmy m.in. poniższe projekty:

 1. „Wiatr w żagle”, „Czas na Gorzów”, „Czas na zabawę” (integracja dzieci i młodzieży z Polski i Niemiec)
 2. „Śmiech to zdrowie” (zacieśnienie więzi między Polakami a Niemcami m.in. poprzez rekreacyjną formę  projektu)
 3. „Kompetentni dorośli – kompetentne dzieci”, „Dziecięcy potencjał – wzmacniajmy go” (zdobycie wiedzy, narzędzi i umiejętności jak pomóc dziecku w rozwiązywaniu problemów z jakimi się boryka na co dzień)
 4. „Mądrzy dorośli – silne dzieci”, „Dzieci to przyszłość – zadbajmy o nią” (wsparcie działań edukacyjnych i profilaktycznych dla rodziców w zakresie wychowania dzieci)
 5. „Jestem ok – taki jaki jestem?”, „Ja – dziecko znaczy kto?” (rozwinięcie u dzieci i młodzieży umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami)
 6. „Możemy pracować” (wsparcie dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych w nabywaniu nowych kwalifikacji i usamodzielnienia społecznego i zawodowego)
 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de