Fundacja Wzajemnej Pomocy "Arka"

Fundacja Wzajemnej Pomocy Arka jest organizacją pożytku publicznego, której misja nawiązuje do biblijnej ARKI, dając schronienie tym co wybrali mylne drogi. Strategia to; „Dawanie wędki i uczenia łowienia samemu ryb”. Naszym celem jest pomoc społeczna osobom w trudnej sytuacji życiowej. Tworzymy lokalną sieć wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zapewniamy schronienie, tworzymy bazy domów dziecka i samotnych matek, młodzieżowych schronisk, schronisk samopomocowych wsparcia, schronisk z usługami opiekuńczymi, domy pomocy i dziennego pobytu dla seniorów, niepełnosprawnych, domów socjalnych, noclegowni i jadłodajni.

Fundacja Wzajemnej Pomocy "Arka"

Krzywa 1

66-010 Krzywa

Tel. +48 (68) 324 28 71, +48 517 920 376

www.fundacjawparka.pl

Stworzyliśmy też 3 schroniska w Krzywej, Zielonej Górze i Bogatyni. Ośrodki te funkcjonują jak wspólnotowe wielopokoleniowe domy rodzinne, gdzie każdy bezdomny, zagrożony wykluczeniem społecznym, który akceptuje regulamin , znajdzie swoje miejsce. W ramach prowadzonej terapii zajęciowej, przyjęte budynki w stanie ruiny, mieszkańcy wyremontowali sami na schroniska, jednocześnie biorąc czynny udział w wielu inicjatywach i programach z lokalną społecznością.

Najważniejsze zrealizowane projekty:

 1. “Przez Aktywność do Sprawności” (konsultacje w zakresie terapii uzależnień, organizacja warsztatów kulinarnych, budowa i instalacja szopki bożonarodzeniowej, warsztaty nt. przedsiębiorczości społecznej i wolontariatu) Efektem jest wzmocnienie psychiczne mieszkańców naszych Schronisk w walce z nałogiem. Poprzez organizację szopki bożonarodzeniowej pokazanie mieszkańcom, że ludzie bezdomni są pożyteczną częścią społeczeństwa, a im samym danie możliwości podniesienia swojej samooceny. Zdobycie wiedzy nt. zdrowego żywienia, możliwość wspólnego gotowania, zawiązywania więzi międzyludzkiej.
 2. “Integracja społeczno-zawodowa szansą na przyszłość dla 50 mieszkańców województwa lubuskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” (spotkania z doradcą zawodowym, warsztaty z psychologiem, zatrudnienie subsydiowane) Wynikiem tego projektu było zdobycie przez podopiecznych tożsamości osobistej i zawodowej. Podczas trzymiesięcznego zatrudnienia zdobyli podstawowe kwalifikacje zawodowe zgodnie z ich preferencjami.
 3. “Tu mieszkam tu zmieniam” (budowa altanki ogrodowej i organizacji terenu zielonego) Uczestnicy mieli możliwość nabyć umiejętności budowy altany, zadbania o swoje otoczenie i stworzenie zielonej enklawy, w której można organizować spotkania integracyjne z najbliższym otoczeniem.
 4. “Bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym” (organizacja wyjazdów integracyjnych z udziałem żywych zwierząt do szkół, przedszkoli i domów opieki społecznej, warsztaty terapeutyczne i kulinarne z zakresu zdrowego żywienia).
 • Orszak Trzech Króli

  Orszak Trzech Króli

 • Warsztaty kulinarne.

  Warsztaty kulinarne.

 • Winobranie

  Winobranie

 • Wizyta wojewody

  Wizyta wojewody

 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de