Powołano sieć współpracy NGO

W miniony weekend (02-03 października) w Kolesinie koło Babimostu (Dwór Kolesin) odbył się Kongres Założycielski Sieci Współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu. To pierwsze wydarzenie dużego projektu dofinansowanego z programu Interreg Va Brandenburgia-Polska (oś 4) w którym uczestniczyło ponad 80 osób z obu krajów.

Zebrani podjęli uchwały o utworzeniu Sieci oraz powołaniu ich organów a także wysłuchali kilkunastu prelekcji na temat działalności trzeciego sektora i współpracy transgranicznej. W drugim dniu Kongresu był czas na rozmowy o współpracy i rozwoju Sieci a także zwiedzenie lokalnej Winnicy oraz rozmowy o klimacie na Odrze (przejazd barkami).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w Kongresie!
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej: www.bb-pl-ngo.eu

 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de