Stowarzyszenie „ŁAZ-ZIELONY LAS”

Podstawowym celem naszego funkcjonowania jest organizowanie i prowadzenie działań sprzyjających rozwojowi społeczności lokalnej. Zadania realizujemy z myślą o mieszkańcach naszej wsi, jednak w naszych działaniach uczestniczą mieszkańcy innych miejscowości Gminy Żary, jak również mieszkańcy Żar, głównie byli mieszkańcy naszej miejscowości.

Stowarzyszenie „ŁAZ-ZIELONY LAS”

Łaz 90b

68-205 Żary

Tel. +48 889 181 287

Facebook/ Stowarzyszenie Łaz Zielony Las

Podstawowe obszary naszego zainteresowania to:

 1. organizowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej dla osób z terenu objętego działalnością Stowarzyszenia
 2. organizowanie pomocy dla osób wykluczonych w tym niepełnosprawnych
 3. Inicjowanie, podejmowanie i realizacja działań zmierzających do aktywizacji i integracji całego środowiska z preferencją zajęć i przedsięwzięć wspólnych dla dzieci i osób dorosłych
 4. prowadzenie działalności w zakresie kultury i sztuki, że szczególnym uwzględnieniem działalności artystycznej i promocji twórczości
 5. Propagowanie ochrony środowiska

Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w wielu projektach, organizowali grupowe wyjazdy do Świnoujścia, Karpacza, Kotliny Kłodzkiej, Kliczkowa, Świebodzina, Pniewa (MRU) oraz wyjazdy zagraniczne (Praga, Liberec), zajęcia z dziećmi, półkolonie oraz warsztaty dla dzieci i mieszkańców wsi Łaz. Z sukcesami uczestniczyliśmy w wielu konkursach; „Ale Pasztet” w Kliczkowie, konkurs Wielkanocny i Bożonarodzeniowy w Gminie Żary. Stowarzyszenie wydało swoją książę pt. „Z Kresów wschodnich na Kresy Zachodnie” oraz było organizatorem promocji książki o naszej mieszkance Julce. Podejmowaliśmy wspólne działania z KGW Łaz tj. Festyn dla Eliasza, spotkanie mieszkańców „Jak to u nas bywało” oraz „Wieczorne spotkania przy kawie”. Spotkania te pozwalają na retrospektywne spojrzenie, przywołanie wspomnień, spotkanie z dawnymi przyjaciółmi, znajomymi, z nietuzinkowymi postaciami.

Dzięki tym wszystkim inicjatywom udało się rozpocząć trudny proces integracji mieszkańców wsi, wzbudzić zainteresowanie działaniami wspólnymi, jak również zainicjować integrację międzypokoleniową poprzez wspólne działania juniorów i seniorów naszej wsi.

 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de