Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie powstało w celu stymulowania rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar dziesięciu gmin takich jak gmina Żagań, Żary, Małomice, Iłowa, Wymiarki, Gozdnica, Przewóz, Pieńsk, Węgliniec i Osiecznica. Członkiem Stowarzyszenia są gminy, przedsiębiorcy, organizacja pozarządowe oraz mieszkańcy regionu.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie

ul. Żeromskiego 25

68-120 Iłowa

Tel. +48 607 186 937

www.bory.org.pl

www.facebook.com/borydolnoslaskie

Głównym celem organizacji jest finansowe wsparcie inicjatyw podejmowanych zarówno przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, lokalne podmioty gospodarcze jak i władze samorządowe. Podstawowym dokumentem określającym kierunek rozwoju regionu jest Lokalna Strategia Rozwoju, natomiast głównym źródłem finansowania działalności Stowarzyszenia jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie. W Polsce wdrażany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de