Verein zum Schutze der Umwelt in MOL e.V.

Stowarzyszenie jest uznaną organizacją non-profit, rzetelnym usługodawcą oraz partnerem w zakresie promocji nauki i badań w dziedzinie ekologii. Grupy docelowe to osoby bezrobotne i zagrożone bezrobociem, a także dzieci i młodzież, zwłaszcza osoby niepełnosprawne i rehabilitowane.

Verein zum Schutze der Umwelt in MOL e.V. (Stowarzyszenie dla Ochrony Środowiska w MOL)

Wirtschaftsweg 71

15344 Strausberg

Tel. +49 (0) 33 413 59 63 19

www.vsu-mol.de

Projekty te pełnią funkcję równoważenia społecznego i poprawiają spójność społeczną oraz jakość życia. Łączymy zatrudnienie z promocją i rozwojem wspólnego dobra. Dzięki naszej pracy przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego w regionie. Stowarzyszenie prowadzi konsultacje w zakresie utrzymania biotopów na i dla wybranych obszarów ochrony krajobrazu oraz podejmuje zadania w zakresie inspekcji i poprawy regionalnych długodystansowych, głównych i drugorzędnych szlaków turystycznych, a także zadania w zakresie ochrony lasów i krajobrazu, doświadczeń przyrodniczych, zwłaszcza w zakresie ochrony i opieki nad małymi obiektami ochrony zwierząt.

 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de