Aktualności

Promujemy działalność Sieci oraz działania na rzecz ochrony klimatu

Jednym z celów naszego projektu jest promocja Sieci i jej członków, ale też pokazywanie pozytywnych działań jakie mieszkańcy pogranicza mogą podejmować na rzecz ochrony klimatu. W tym celu opracowano 40 różnych plansz informacyjnych, które znalazły się na dwóch plenerowych wystawach w formie tablic informacyjnych.

Wykonano murale edukacyjne

W projekcie zrealizowano już dwa pierwsze murale edukacyjnych. Pierwszy w Żarach (ogrodzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Syrena przy ulicy Leśnej), a drugi w Strzelcach Krajeńskich (budynek przy ulicy Gorzowskiej 36b).

Film o Sieci NGO

W ramach projektu powstaje film, którego celem jest prezentacja działalności i pracy organizacji pozarządowych. Organizacje z Sieci włączyły się w jego powstanie poprzez udział w wydarzeniach projektu, dzięki czemu zostaną zaprezentowane w filmie.

Targi organizacji pozarządowych w Gubinie przeniesione

Ze względu na zagrożenia związane z COVID-19 a także decyzję miasta Gubin o odwołaniu Wiosny nad Nysą, postanowiono, że TARGI organizacji pozarządowych odbędą się na wiosnę przyszłego roku. Prowadzone są aktualnie ustalenia ze Wspólnym Sekretariatem programu współpracy transgranicznej Brandenburgia-Polska na temat przesunięcia realizacji projektu do czerwca przyszłego roku, co umożliwi realizację tego wydarzenia.

Warsztaty dla uczniów szkół i seniorów w zmienionej formie

Ze względu na pandemię Koronawirusa dokonano zmiany formy organizacyjnej warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół poprzez wykonanie krótkich filmów edukacyjnych przedstawiających tematykę recyklingu oraz zagadnień związanych ze zmianami klimatu.

Pierwszy wyjazd studyjny za nami!

W czerwcu przedstawiciele Sieci odbyli pierwszy z dwóch wyjazdów studyjnych, których celem jest wymiana polsko-niemieckich doświadczeń w zakresie działań, jakie możemy podejmować na rzecz ochrony klimatu.

Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym?

Wyniki badania organizacji pozarządowych wskazują, że wielu pracowników odczuwa stres (43 proc. respondentów) oraz wyczerpanie fizyczne i emocjonalne. Cześć badanych (około 38 proc. osób) czuła się wypalona często lub bardzo często, z czego 9 proc. każdego dnia. Temat wypalenia zawodowego pracowników w naszym sektorze rzadko  jest jednak podejmowany.

Wykonano ścieżki edukacyjne o klimacie

Zakończono prace na ścieżkach edukacyjnych w gminach Żary i Pszczew. W ramach zadania zainstalowano szesnaście tablic edukacyjnych oraz cztery siedziska z bali drewnianych i kierunkowskazy pokazujące kierunek zwiedzania.

Publikacje leśne – bezpiecznie do lasu na brandenbursko-polskim pograniczu

Dzięki realizacji projektu wydane zostały dwie cenne publikacje związane z lasem. Pierwsza z nich to Poradnik Leśny zawierający podstawowe informacje związane z lasem: organizacja wycieczki do lasu (wyżywienie, ubiór, plan, akcesoria), pierwszej pomocy w lesie, występujących zagrożeń, grzybów, czytania map, komunikacji w lesie, owoców i roślin z lasu, ale też kontaktów z mieszkańcami lasu.

 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de