NEWSLETTER nr 1 – 20.03.2020

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym newsletterem informacyjnym o realizowanym projekcie pn. „Sieć współpracy pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu”. Co się dzieje w projekcie? O tym dowiesz się poniżej.

Koronawirus a nasz projekt – ważne informacje!

Panująca aktualnie pandemia związana z występowaniem COVID-19 spowodowała konieczność przesunięcia na inny termin kilku wydarzeń naszego projektu. Kongres założycielski Sieci, którego organizację planowaliśmy na 29-30 maja musi zostać przełożony na 02-03 października. Po ustaniu wirusa zostaną też dokończone spotkania informacyjne o projekcie po stronie niemieckiej oraz zaplanujemy na nowo terminy spotkań grup roboczych w Letschin i Zaborze.

Realizacja projektu nie jest zagrożona. Wszystkie działania są prowadzone. Jedynie wspólne bezpośrednie spotkania muszą być przełożone co może skutkować wydłużeniem czasu realizacji projektu. Teraz najważniejsze jest nasze zdrowie!

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Partnerami projektu (Fundacja Natura Polska i Arbeitsinitiative e.V.)

Spotkania informacyjne o projekcie

Partnerzy projektu organizowali w lutym i marcu br. spotkania informacyjne dla lubuskich i wschodnio brandenburskich organizacji pozarządowych na których przekazano szczegóły związane z realizacją projektu i możliwości przystąpienia do polsko-niemieckiej Sieci współpracy organizacji pozarządowych. Spotkania odbyły się kolejno we Wschowie, Nowej Soli, Strzelcach Krajeńskich, Gorzowie Wlkp., Świebodzinie, Zielonej Górze, Sulęcinie, Międzyrzeczu, Żaganiu i Żarach i Letschin.

Spotkania były też okazją do wspólnych rozmów, wymiany poglądów oraz planów współpracy na przyszłość. Aktualnie do Sieci przystąpiło już 60 organizacji. Dziękujemy za aktywny udział i do zobaczenia podczas kolejnych wydarzeń projektu.

Ankieta

Partnerzy projektu przeprowadzają badania ankietowe wśród polskich i niemieckich organizacji pozarządowych znajdujących się na polsko-niemieckim pograniczu na temat ich struktury, działań, pomysłów i potrzeb oraz ewentualnych aktywności, które moglibyśmy podjąć dla rozwoju Sieci oraz ochrony klimatu. Uczestnicy badań zgłaszają potrzebę wspólnej integracji środowiska, tworzenia nowych projektów i inicjatyw oraz co ważne potrzeby edukacji na rzecz ochrony klimatu.

Ankiety będą służyć dalszym pracom na rzecz opracowania strategii współpracy z lokalnym samorządem a także pozwolą Partnerom projektu na dalsze lepsze przygotowanie kolejnych działań projektu zgodnie z potrzebami.


Pobierz

Pobierz

Coś o grupach roboczych

Trwają przygotowania do organizacji spotkań polsko-niemieckich grup roboczych. Pierwsze z nich ma się odbyć w Zaborze koło Zielonej Góry. Uczestnicy spotkań będą mieli okazję do wspólnego poznania i wymiany doświadczeń. Następnie zajmują się opiniowaniem i sformułowaniem pomysłów a także wniosków do działań realizowanych i planowanych do wykonania w ramach projektu sieci współpracy. Spotkania grup roboczych są też okazją do poznania regionu Partnera. Dlatego też w Zaborze zaplanowano zwiedzanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa oraz Pszczelarni kultywującej tradycje pszczelarskie co jest szalenie ważne dla działań związanych z ochroną klimatu.

Grupy robocze podzielone są według poniższych tematów:

 • ochrony klimatu,
 • efektywności energetycznej,
 • odpadów,
 • leśnej.

Współpraca z samorządem lokalnym

Aktualnie pracujemy nad przygotowaniem materiałów, które zostaną wykorzystane w tworzonej strategii współpracy naszego sektora z samorządem lokalnym. Chcemy żeby ten dokument dał nam wszystkim wiedzę na temat tego, jak możemy współpracować z samorządem lokalnym i pomógł nam w realizacji naszych zamierzeń.

Strategia będzie zawierać m.in. obszary i formy współpracy, analizę szans i zagrożeń, cele strategiczne i kierunki współpracy a także dobre praktyki współpracy sektora NGO z samorządem lokalnym. W strategii chcemy też zawrzeć formy współpracy i działań jakie możemy podejmowa wspólnie z lokalnym samorządem na rzecz ochrony klimatu.

Strona internetowa projektu już działa!

Uruchomiono stronę internetową naszej Sieci pod adresem www.bb-pl-ngo.eu Witryna będzie stanowiła główne źródło informacji o projekcie. Tutaj po jej rozbudowie będziemy mogli dowiedzieć się, jakie organizacją są w Sieci i jak się z nimi skontaktować. Na stronie znajdziemy też wszelkie dokumenty i publikacje do pobrania, newsletter, aktualności oraz relację z wszystkich wydarzeń projektu. Strona będzie nam służyła nie tylko na czas realizacji projektu, ale też później po jego zakończeniu. Wszystkie informacje będą podane w języku polskim i niemieckim.

 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de