Stowarzyszenie "Wspólne Dzieła"

towarzyszenie Wspólne Dzieła jest organizacją, która nastawiona jest na aktywizację najbliższego środowiska. Jej cele to przede wszystkim: wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; wspieranie doradztwa i poradnictwa zawodowego dla uczniów; wyrównywanie szans edukacyjnych; promocja i organizacja wolontariatu; propagowanie działań na rzecz oświaty, kultury i sztuki; działań na rzecz kultury fizycznej i wypoczynku dzieci i młodzieży; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka i wspieranie działań proekologicznych oraz związanych z ochroną dziedzictwa przyrodniczego.

Stowarzyszenie „Wspólne Dzieła”

ul. Ojca Rafała Kalinowskiego 15

68-200 Żary

Tel. +48 690 479 651

E-mail:penkalmalgorzata@gmail.com

Najważniejsze projekty realizowane przez stowarzyszenie to:

 • „Od samorządu szkolnego do lokalnego”, gdzie uczestnicy poznali skuteczne metody wystąpień publicznych, umiejętności i kontaktów z mediami,
 • „Aktywność i kreatywność kluczem do sukcesu” (poznanie specyfiki pracy dziennikarza, fotografa, filmowca, pedagoga, psychologa),
 • Powołanie Żarskiego Centrum Wolontariatu (realizacja projektów: Szlachetna paczka, Pomocnicy Świętego Mikołaja , Żary pomagają,
 • Wolontariat zawodoznawczy). Celem projektów było propagowanie działań wolontarystycznych, zbiórka środków czystości dla powodzian, wyjazd wolontariuszy do Bogatyni, promocja wolontariatu jako formy pozyskiwania doświadczenia zawodowego),
 • „50+ zaprzyjaźnij się z Internetem” warsztaty dla seniorów, którzy nabyli umiejętności obsługi i poruszania się w Internecie,
 • Tydzień Kobiet – trzy edycje propagowania działań na rzecz kultury, edukacji, promocji zdrowia – kampania promująca i integrująca środowisko kobiet w Żarach, organizacja kursów, działań na rzecz oświaty, organizacji kursów języków obcych
 • Wystawa „Debiuty” (malarstwo, biżuteria, rysunek, grafika) promowanie aktywności zawodowej, działań na rzecz rozwoju sztuki, wspieranie młodych talentów, promocja alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
 • Informacje
 • Biuro projektu w Polsce

  ul. Przemysłowa 1,
  68-200 Żary
  biuro@naturapolska.eu
  www.naturapolska.eu

 • Biuro projektu w Niemczech

  Bahnhofstraße 31,
  15324 Letschin
  arbeitsinitiative-letschin@t-online.de
  www.arbeitsinitiative-letschin.de